Gmina Kruszyna

ul. Kmicica 5 42-282 Kruszyna

tel: 34 320-20-03 wew. 36

email: ug@kruszyna.pl

Biuro Obsługi Interesanta: eboi.kruszyna.pl

NIP: 949-21-67-011

Rachunek banowy: PKO BP S.A O/2 w Cz-wie 50 1020 1664 0000 3002 0028 3184